BAKKEBØ

Da man i Norge startet utbyggingen av et omsorgstilbud for psykisk utviklingshemmede ble det gjort i form av institusjoner. Bakkebø Hjem og Arbeidsskole var en av disse, i drift fra 1947 til 1991.

Dette nettstedet gir et innblikk i institusjonen Bakkebø – følger dens historie og utvikling, og gir innblikk i institusjonslivet til hverdag og fest.

Hoveddeler

Fortsett på sidene nedenfor, eller utforsk menyen øverst.


Bakkebø ble opprettet som sentralinstitusjon i 1947 for fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Gjennom mange år fungerte institusjonen som hjem og arbeidssted for flere hundre mennesker med diagnosen psykisk utviklingshemming. I praksis var klientene fra Kirkenes i nord, til Halden i syd, fra Trysil i øst, til Karmøy i vest. Institusjonen skulle gi tilbud til de som var for svakt fungerende til å følge åndssvakeskolen og de som var for høyt fungerende til å trenge pleiehjemsplass. Da HVPU-reformen kom i 1991 markerte det slutten for Bakkebø.


Tekst og layout: Mona H. Vikane