BAKKEBØ-BOKEN

«Bakkebø 1948-1988» av Agnes V. Ugland

Den eneste boken som så langt er skrevet om Bakkebø ble utformet på initiativ fra institusjonen selv, i anledning 40-års jubileet. Forfatteren som ble hentet inn var Agnes Varen Ugland. Boken ble utgitt i 1988 av Røde Kors Gavefond, Bakkebø, og ble trykket av egersundstrykkeriet Fuglseth.

Forfatter Agnes Varen Ugland. Foto: Bakkebø Nytt.

Siden boken ble utgitt før institusjonen ble nedlagt, omhandler den ikke hele driftsperioden. I forordet presiseres det også at hovedvekten legges på perioden fra institusjonen ble opprettet og frem til den ble overtatt av fylket i 1984. Boken lener seg mye på notater skrevet av Kiss Tveit, og gjengir mye stoff fra disse. Dette speiles i takken gitt til Kiss Tveit i bokens forord.

Forordet lyder slik:


Nysgjerrig på boken?
Du kan lese den i sin helhet hos Nasjonalbiblioteket på nett – her.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)