Noen steder skrevet «Bakkebønytt»

«Bakkebø Nytt» var et hefte produsert av institusjonen for å formidle ulike aspekter ved Bakkebø til foreldre, pårørende, og andre interesserte. Innholdet kunne for eksempel dekke arrangementer, innblikk i hverdagen, høytidsfeiringer, og informasjon om byggeprosesser og planer.

I et tidlig nummer av Bakkebø Nytt beskriver Kiss Tveit formålet bak heftet1.

Det var i løpet av høsten 1954 at første nummer av Bakkebø Nytt ble til. De første bidragene til publikasjonen var fra Hunton Bruk og Nordisk Formstoff, som gav 1000 kroner hver.

Det kostet 522 kroner til trykkeriet å produsere det første heftet. Tre måneder etter var 42 abonnenter på plass. I slutten av 1958 hadde abonnenttallet steget betydelig, slik at foreldrene til 110 av 300 klienter var abonnenter. Prisen var 6 kroner i året.

Første og siste nummer av Bakkebø Nytt – fra 1954 og 1991. Foto: Dalane Folkemuseum.

I Bakkebø Nytt fra 1955 nevnes et ektepar som spesielt har utmerket seg som ververe2:

Heftet ble utgitt fra 1954 til 1991, med unntak av perioder på 70- og 80-tallet, blant annet ble ikke heftet utgitt i 1974-75. Ordningen var abonnementsbasert. Antall nummer i året har variert fra ett til seks, gjennom 27. årganger.

Bakkebø Nytt nr. 2 fra 1991 ble siste utgitte nummer.

Redaktører

Ola Steinsholt, som var ansatt på Bakkebø, var redaktør for prøvenummeret av Bakkebø Nytt. Alle henvendelser ble i første nummer rettet til ham, også fra dem som ønsket å tegne abonnement.

Fra og med utgivelse nr. 1 i 1955 tar Kiss Tveit over som redaktør. Fra da av skulle brev adresseres til henne. Kiss var redaktør til og med utgivelse nr. 3-4 fra 1965.

Da Kiss Tveit gikk fra vervet tok Vilhelm Feyling over. Han var kasserer og regnskapsfører på Bakkebø gjennom mange år.

Bestillingsslipp for Bakkebø Nytt. Foto: Dalane Folkemuseum.

I 1971 var Olav Tendeland kommet inn som ny redaktør, med Lisebeth Rodvelt og Arvid Eriksen i redaksjonen. I Bakkebø Nytt fra det året finner man følgende oppdatering3:

I 1973 hadde Arvid Eriksen tatt over som redaktør, med Vilhelm Feyling og Gunnar Kvassheim i redaksjonskomiteen. I 1976 var det Rolf Lunde, og i 1987 tar Leiv Kåre Nodland over vervet.

Økonomiske utfordringer

Allerede i slutten av det første året med Bakkebø Nytt, kommer Kiss Tveit med varsel om at heftet kanskje ikke ville kunne lages lengre, fordi abonnementspengene ikke dekket produksjonskostnaden. Bare halvparten av foreldrene hadde opprettet abonnement, og midler hadde blitt hentet inn fra andre steder.

Oppfordring om å abonnere på Bakkebø Nytt. Trykket i årets siste nummer i 1955.

Problemet løste seg den gang og Bakkebø Nytt ble utgitt i en årrekke, selv om fortsettelsen på ingen måte var knirkefri når det gjaldt økonomi o antall abonnenter.

Eksempelvis kunne ikke første nummer fra 1957 utgis før mars det året, grunnet sen innbetaling av kontingent. I 1964 ble det bare utgitt ett nummer av Bakkebø Nytt, grunnet at Kiss Tveit var i en bilulykke den 11. mars, og dermed var borte fra arbeid i flere måneder. Flere år uteble publikasjonene helt.

I 1987 ble det bedt om støtte til flere utgivelser, som resulterte i 6000 innsamlede kroner. Påfølgende år måtte det igjen bes om økonomisk støtte, da gjennom frivillige årsabonnement hos leserne pålydende 50 kroner.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 6 fra 1955: 10-11
  2. Bakkebø Nytt nr. 4 fra 1955: 2
  3. Bakkebø Nytt 1971: 4