SLETTEBØLEIREN

Slettebøleiren var navnet som ble brukt på militærleiren som tyskerne etablerte på en del av gården Slettebø i Egersund. Leiren okkuperte ca. 70 mål, bestod av 72 bygninger og huset opp mot 3000 soldater. Det var anlegg for vakthold, hvile- og rekreasjon, og sykepleie. Området var strategisk valgt da det lå nær Egersund by og havn, nær jernbanelinjen, og ved en viktig veiforbindelse inn og ut av byen.

Den mest kjente hendelsen tilknyttet leiren er Operasjon Freshman, som var en mislykket aksjon mot tungtvannsanlegget på Vemork, og dermed et ledd i tungtvannsaksjonen. Den 19. november 1942, rett over midnatt, styrtet et glidefly på Helleland, nær Egersund. 14 av de 17 soldatene overlevde styrtet, overgav seg og ble ført ned til Slettebøleiren. Det ble avgjort at de skulle henrettes og soldatene ble skutt påfølgende dag, den 20. november 1942. I dag finner man et minnesmerke reist til minne om soldatene

Etter krigen ble Slettebøleiren og bygningene den bestod av disponert av Direktoratet for fiendtlig eiendom. I 1946 ble leirområdet vurdert som mulig beliggenhet for åndssvakeinstitusjon. Den tidligere tyskerleiren bar da tydelig preg av slitasje og ødeleggelser.

Likevel falt valget på at dette var stedet hvor institusjonen, som fikk navnet Bakkebø Skole og Arbeidshjem, skulle bygges. Den 22. februar 1947 ble det underskrevet kontrakt på at Norges Røde Kors kjøpte 22 av bygningene for 61.825 kroner.


Se NRKs nyhetsklipp fra «Filmavisen» 1947 – om Slettebøleiren som skulle bli åndssvakeinstitusjon – her


Du kan lese mer om Operasjon Freshmann fra disse kildene:

  • Stavanger Aftenblad (05.01.2015). Her styrtet «Operasjon Freshman»
  • Forskning.no (09.08.2011). Tungtvanns-aksjonen som mislyktes
  • «Tause helter. Operasjon Freshman og andre falne» (2011) av Ion Drew, Helge Sognli, Marie Smith-Solbakken, Hans-Jørgen Wallin Weihe
  • «Hendelser og skjebner. Sør-Rogaland 1940-1945» (2003) av Jostein Berglyd
  • «Operasjon Freshman – forløp og etterspill» (2005) av Jostein Berglyd
  • «Krig og motstand i Dalane 1940-1945» (2017) av Olaf Aurdal

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (12.07.18)
Sist oppdatert: Mona H. Aarsland (04.03.19)