17. MAI

Den første gangen nasjonaldagen ble feiret på Bakkebø var allerede i 1948. Arbeiderkorpset (i dag kalt Egersund Brass) stod for musikken, noe som ble tradisjon gjennom flere år. De 40 klientene som hadde flyttet inn på Bakkebø gikk samlet i tog, sammen med de ansatte. Toget ble etterfulgt av sang og musikk i Festsalen, taler og leker, brus og is.

Fra 1948 til 1958 vokste 17. mai-toget på Bakkebø fra 40 til 300 klienter. Stadig flere egersundere kom for å se toget og ta del i aktivitetene på området.

17. mai tog i 1966. Foto: Bakkebø Nytt.

Fra det første året, og hvert år etter, var det salutt på Bakkebø klokken 06.00. Neste post på dagsplanen var samling med andakt og tale – de første årene i Festsalen, senere år i Bakkebø kirke.

Etter toget var det tid for middag og en hvil, etterfulgt av aktiviteter på institusjonsområdet. I 1958 var det blant annet fiskedam og ballkast. Fra 1964 hadde det blitt vanlig med terrengløp på 17. mai, og det ble ellers arrangert potetløp, sekkeløp, fiskedam og ballkast. Fotballkamp med klienter mot ansatte var en årlig tradisjon.

Defilering før fotballkampen mellom ansatte og klienter i 1963. Bestyrer Leiv Tveit er utkledd med sombrero. Foto: Bakkebø Nytt.

Om kvelden var det fest for «de store» i Festsalen. Underholdningen stod noen ganger eksterne for, andre ganger et knippe av Bakkebøs egne. Kvelden pleide ende med fyrverkeri.

Etter at krigsminnesmerket over de engelske flyverne ble avduket i 1957, ble det årlig tradisjon med prosesjon dit etter andakten. Der holdt to klienter norske flagg på hver side, mens nasjonalsangen ble sunget. Det ble holdt tale og lagt ned blomster i norske farger.

I 1990 ble 50-års dagen for 09.04.1940 markert. Eigersund kommune stod da for arrangementet ved Burmaveien, som Bakkebø ellers tok seg av. Foto: Bakkebø Nytt.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.08.18)