FESTER

Med jevne mellomrom ble det holdt ulike typer fester på Bakkebø. Som oftest var dette klientfester, men de ansatte hadde også egne samlinger.


MENY

1. Klientfester
2. Karneval
3. Idrettsfester
4. Personalfester


KLIENTFESTER

Det ble arrangert fast fest for klientene én gang i måneden. Disse blir enkelte steder omtalt som elevfester. Festkomiteen for disse bestod av 4-6 klienter, sammen med 3-4 ansatte.

Slike fester nevnes blant annet i Bakkebø Nytt fra 19551:

«Første torsdag i måneden har de store barna sin tradisjonelle fest – med festlig underholdning, og tredje torsdag er det småbarnas tur, de i alderen 10-14 år. De er så flinke, går sin marsj, hører eventyr og ser film – så deres fest er like storartet som de store barnas. Bare det å sitte ved små bord med duk og lys og blomster og drikke kaffe til kakene er stor stas.»

Les beskrivelser av to klientfester her.

I starten var det bare én festgruppe, men dette måtte utvides etter hvert som antall klienter økte. I 1959 ble tilbudet delt i 3 festgrupper – «de størstes fest», «de stores fest» og «barnefesten». Inndelingen var nødvendig fordi Festsalen ikke kunne romme alle klientene til én samlet fest. Delingen gjorde også at klientene kunne ha fester med innhold tilpasset sin aldersgruppe.

Programmet hadde ofte en nokså fast ramme, med delvis varierende innhold. Klientene fikk selv komme med forslag til underholdning, og deltok ofte med å  spille et instrument, synge en sang,  eller lese et lite stykke fra en bok. I tillegg trådte de ansatte inn, blant annet ved å lede «Leikarring».

Til venstre: Høstfest for «de store» med gjester fra STUI. Til høyre: Høstfest for «de små» i 1959. Foto: Bakkebø Nytt.

Planleggingen startet foregående dag, etter morgenandakten – både den og dagen etter hadde komitemedlemmene fri fra arbeid og undervisning. De vasket og satte i stand Festsalen, dekket bord og gjorde klart.

I tillegg til de vanlige elevfestene ble det arrangert vår- og høstfest, av arbeidsledere og lærere. For at alle skulle få være med på fest måtte det gjøres gjennom tre-fire omganger, slik som de faste festene. Det ble servert mat og underholdt med lek, sang eller film. Festene startet gjerne med middag og kaffe i Heimen , etterfulgt av lek og underholdning i Festsalen. Det ble forsøkt å hente inn underholdning utenfra til  disse festene. Da Hjelpepleierskolen kom ble det vanlig at de stod for en av festene.

Enkelte av klientene ved Aust-Agder paviljongen var for svakt fungerende til å delta på vår-/høstfestene, for disse ble det laget fest på avdelingen med avdelingspersonalet.

KARNEVAL

Fra midten av 70-tallet ble vårfestene erstattet med karneval i gymnastikksalen, der alle festgruppene ble samlet. Dette ble en årlig tradisjon, der det kunne være opp mot 200 deltagere, alle utkledd til karneval. Avdelingspersonalet bidrog med å lage kostymene.

Bilder fra noen av karnevalene som ble arrangert på Bakkebø. Foto: Bakkebø Nytt.

Karnevallene kunne være tema-baserte, særlig kledde avdelingene seg ut som det samme. I 1988 hadde karnevalet Western-tema med musikk av «Tennessee» fra Sandes.

IDRETTSFESTER

Håndball- og fotballfester var blitt en tradisjon på midten av 70-tallet. Disse festene var det aktive spillere i Bakkebø Idrettsklubb som stod for, der de sørget for både underholdning, mat og pynting. Vanligvis var det 45-50 deltagere på disse festene.

PERSONALFESTER

For de ansatte ble det arrangert en årlig «funksjonærkveld». På disse festene ble det utdelt Bakkebø-hjerter til de av medarbeiderne som hadde vært på Bakkebø i over 2 år.

Trolig var det et slikt hjerte som ble delt ut. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.08.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 2-3 fra 1955: 5 ↩︎