FERIE

Det oppstod tidlig en tanke om at klientene på Bakkebø skulle få kjenne at var det ferie når sommeren kom, slik som andre i «normalsamfunnet».

De første årene måtte klientene på Bakkebø nøye seg med nokså lokale turer, noe som gjaldt familier flest i etterkrigstiden. Senere ble tilbudet utvidet med turer til Danmark og Sverige, og etter hvert også til Spania.


1. Hjemreiser
2. Lokale turer
3. Utenlandsreiser

Ekstra lesing


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (15.08.18)