HJEMREISER

Det ble tidlig tilrettelagt for at så mange som mulig av klientene, som hadde pårørende som ønsket det, skulle få reise hjem om sommeren. Unntak kunne forekomme dersom klienten hadde hjemsted som lå langt borte, fordi det kunne bli for kostbart å ordne med transport, og vanskelig å finne noen som kunne følge dem på reisen.

Allerede fra de første årene ble de som skulle reise hjem samlet i reisegrupper og sendt med tog. På avreisedagen ble gruppene fulgt av ansatte fra Bakkebø på turer til Oslo, Bergen eller Stavanger. Pårørende kom for å møte dem på togstasjonene og hente dem hjem, og fulgte dem tilbake til de samme stasjonene på hjemreisedagen. Ved ferieslutt ble gruppene hentet tilbake til Bakkebø igjen av ansatte, på samme måte som ved reisen bort.

Siden ikke alle hjem hadde økonomi til å betale reise tur-retur, og fordi en del klienter ikke hadde noen å reise hjem til, oppstod tanken om å få i gang tilbud med små ferieturer lokalt.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (15.08.18)