HISTORIE

Historien om Bakkebø kan fortelles på mange måter, alt etter hvordan man velger å fordele og organisere hendelser og perioder. Denne redegjørelsen tar for seg en del av de viktigste momentene i institusjonens historie, inndelt i fem perioder fra tiden før Bakkebø til etter nedleggelsen.


1. Forhistorien
2. Den første tiden
3. Bakkebø i endring
4. Slutten for Bakkebø
5. Etter HVPU-reformen

Ekstra lesing


Ta gjerne kontakt på e-mail hvis du har innspill eller tilføyelser. Vi setter pris på publikums tilbakemeldinger – olaug@dalanefolke.museum.no

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)