På Bakkebø var hverdagen preget av aktiviteter som skulle videreutvikle den enkeltes evner og talenter. Alle klienter skulle ha et dagstilbud som kunne stimulere og gi hverdagene innhold, i tillegg til et fritidstilbud.

Mange klienter var del av arbeidsgrupper, som håndverk og håndarbeid. En del fikk også skoletilbud, der siktemålet var at de en gang skulle kunne ta del i arbeidsgruppene på Bakkebø eller i arbeidslivet utenom institusjonen. Bare de aller svakest fungerende klientene var igjen på avdelingene.


1. Arbeid
2. Fritid

Ekstra lesing


Ta gjerne kontakt på e-mail hvis du har innspill eller tilføyelser. Vi setter pris på publikums tilbakemeldinger – olaug@dalanefolke.museum.no

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)