ARBEID

Arbeidstilbudene på Bakkebø var varierte.  Klientene ble inndelt etter alder, evner og interesser. De ulike typene arbeid kan man finne igjen ved en rekke andre nordiske institusjoner.

Da normaliseringstanken gjorde seg gjeldende utover 70-tallet, ledet det til en gradvis endring i arbeidstilbudene, mot en stadig mer eksternt rettet virksomhet. Det kom av tanken om at psykisk utviklingshemmede burde ha lik rett som andre i «normalsamfunnet» til å ha en arbeidsplass borte fra hjemmet.


1. Håndverk
2. Håndarbeid
3. Gårdsbruk
4. Gartneri
5. Utearbeid
6. Skole
7. Barnehage
8. Ekstern virksomhet

Ekstra lesing


I tillegg til de opplistede tilbudene var enkelte klienter sysselsatt som kjøkkenhjelp og avdelingshjelp.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (13.08.18)