BARNEHAGE

Bakkebø hadde særlig de første årene en del svært unge klienter. Det ble dermed naturlig å opprette grupper som fikk en form for barnehagetilbud. Likevel var særlig prøveklassen et sted hvor også eldre klienter kunne få grunnleggende opptrening for å kunne delta i andre typer grupper. Det som omtales som barnehagen på Bakkebø dreier seg dermed om et mye større aldersspenn enn i tradisjonelle barnehager.


1. Prøveklassen
2. Lekeklassen


PRØVEKLASSEN

Det var mye som skulle læres. Foto: Vilhelm Feyling / Dalane Folkemuseum.

I prøveklassen fikk klientene treningsøvelser som skulle hjelpe dem å mestre sansene og øve opp konsentrasjonen. Så langt de var mottagelige for det ble de også undervist i forberedende regne-, skrive- og leseøvelser. I tillegg kom sang, lek, språkøving og religionsundervisning.

Etter endt «prøvetid» ble en del av klientene flyttet fra prøveklassen og inn i andre grupper – som skole, håndverk eller håndarbeid.

LEKEKLASSEN

I lekeklassen var en del av fokuset på å lære og leke sammen. Målet var at klientene skulle mestre grunnleggende ferdigheter som å gå og snakke, og kunne gjøre små ærender. Etter hvert skulle de plasseres inn i andre aktivitetsgrupper, som gjorde at opplæringen også innebar ulike former kreativt arbeid.

Selskap i barnehagen i 1960. Foto: Bakkebø Nytt.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (14.08.18)