HÅNDARBEID

Håndarbeidsgrupper fantes helt fra institusjonens oppstart. Som navnet tilsier jobbet klientene med ulike typer håndarbeid.

Dette innebar teknikker som:

  • Veving
  • Strikking
  • Brodering
  • Håndsøm og maskinsøm

Håndarbeidsgruppene jobbet i egne lokaler, der særlig vevingen krevde en del plass til vevstoler.

Tekstiler fra Bakkebø. Foto: Dalane Folkemuseum.

Produktene som ble produsert ved håndarbeidet var både til institusjonen og varer for salg. Blant det som gikk til institusjonen kjenner man spesielt til tepper og tekstiler til Bakkebø kirke.

Da Heddy Astrups Hus skulle bygges ble også en mengde tekstiler laget på Bakkebø  – som møbeltekstiler, halmtapet, gulvtepper, putetrekk og gardiner.

Foto: Vilhelm Feyling / Dalane Folkemuseum.

I 1954 hadde foreningen Bærumsdamene skaffet midler til en ny arbeidsstue, som ble kjent som Bærumsstua. I dette bygget var det vevstue med plass til 15 vevstoler, strikkestue med plass til 15 elever, samt nok en stor vevsal.

I 1977 ble det startet opp egen maskinsømavdeling på Bakkebø, som laget en del barnetøy for salg. Perioden deretter var preget av overgangen til stadig mer ekstern arbeidsvirksomhet.

Tekstiler fra Bakkebø kan ofte gjenkjennes ved å se etter påsydde merkelapper som disse. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (14.08.18)