UTEARBEID

Institusjonsområdet på Bakkebø var stort og krevde mye vedlikehold. Det ble opprettet arbeidsgrupper for å ta seg av deler av dette, kjent som utegrupper.

Arbeidsoppgavene til utegruppene varierte, alt etter hva som måtte gjøres på institusjonsområdet, ofte relatert til vedlikehold, utbygging og oppgraderinger.

ARBEIDSOPPGAVER

Bernt Leidland ble ansatt som arbeidsleder i mai 1948. Han fikk i oppgave å lage et tilbud til klienter som var for rastløse for sysselsettingstilbudene innendørs. Dette resulterte i den første utegruppen.

I 1951 var det kommet to utegrupper på Bakkebø.

  • Utegruppe I hadde 14 medlemmer. De utførte forefallende arbeid – rakte løv og kvist, gruset veier, sagde, hugget og kjørte brensel. Denne gruppen jobbet dels på gårdsbruket og dels med områdene rundt boligene.
  • Utegruppe II hadde 16 medlemmer. De ryddet veien for søppel og brant, kjørte bort eller gravde ned avfallet. De holdt rennesteinene rene og holdt det ryddig rundt boligene.
Utegruppe II med arbeidsleder John Midtbø til venstre (1972). Foto: Bakkebø Nytt.

De dagene været ble ansett som for dårlig til utearbeid, kunne utegruppene søke ly i en egen arbeidsstue, der de kunne sage, hugge, spikre og reparere.

I tillegg til utegruppene hadde vaktmester Jens Tønnesen to mannlige klienter som hjelpere. Disse feide alle fyrkjelene, renset tak- og stuprenner, la på og rettet takstein, staket opp og holdt ledninger for kloakk og overvann i orden, i tillegg til å rense alle stakekummer.

Foto: Vilhelm Feyling / Dalane Folkemuseum.

I Bakkebø Nytt kan man lese om en av arbeidsoppgavene til gruppene i 19561:

«Transformatorbygget er ferdig – skal bare males – og den gamle kabelen er gravd opp og ny lagt ned. Det måtte i den anledning graves en grøft på ca. 500 m, og det arbeidet har guttene i 2 av våre utegrupper greid. En annen gruppe barn graver nå grøft for kabelen til utelyset – de har før gravd store hull til fundamentene for lysmastene, som nå stør høge og fastsementerte og venter på kabelen for å bli ferdigmonterte.»

I 1957 var det blitt tre utegrupper. De sørget for ved til institusjonen, tok seg av kloakk- og overvannsledninger, utbedret og opparbeidet veier, hadde ansvar for søppel og renhold av rennesteiner, strødde sand om vinteren, og gjorde annet praktisk utearbeid.

Arbeidsledere Anders Vestbøstad og Bernt Leidland sammen med utegruppe I (1972). Foto: Bakkebø Nytt.

I 1972 var det fortsatt tre utegrupper, med ulike arbeidsoppgaver.

  • Utegruppe I  hadde 8 medlemmer og stod hovedsakelig for renovasjon og oppdrag fra teknisk etat. De hadde tilholdssted i kjelleren på Solgården.
  • Utegruppe II tok seg av saging og bringing av ved, blomsterstell med Økonomibygget, grøftegraving, samt diverse renholdsarbeid. De hadde en periode oppholdsrom i kjelleren på Maigården, sammen med utegruppe III, men hadde i 1972 fått eget rom i det gamle kjøkkenbygget.
  • Utegruppe III hadde 10 medlemmer. De drev med renovasjon, feiing av gaterenner og veier, rensing av overvannskummer og rørledninger, klipp og stell av plener og skråninger, raking av løv, rydding og stell i områdene rundt avdelingene. De drev i tillegg med daglig utkjøring av middagsmat fra hovedkjøkkenet til avdelingene.
Utegruppe III sammen med arbeidsleder Håkon Mong (1972). Foto: Bakkebø Nytt.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (14.08.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 2 fra 1956: 7 ↩︎