BESØK TIL HUSABØ UNGDOMSSKOLE

I Bakkebø Nytt fra 1973 gjengis en artikkel fra Stavanger Aftenblad. Artikkelen beskriver et besøk av elever fra Bakkebø SkoleHusabø ungdomsskole, der de fikk bli med i undervisningen.


«En klasse på fire elever fra Bakkebø besøkte i går Husabø ungdomsskole og deltok i undervisningen. Det ble en meget givende dag både for elever og lærere, og bestyrer på Husabø ungdomsskole, Ole Sølvik, sier til Aftenbladet at man gjerne gjentar dette.

Elevene fra Bakkebø deltok sammen med elever fra Husabø i kristenkunnskap, husstell, forming og musikk og sang. En time i hvert av fagene. På skolekjøkkenet ble det servert kjøttkaker og semulegrynsgrøt.

Det var bestyrer Sølvik som tok initiativet til besøket da han i forbindelse med et kurs i spesialpedagogikk praktiserte på Bakkebø. Lærerne på Husabø støttet fullt opp om dette og undervisningen ble lagt opp med henblikk på besøket. Nå sitter både lærere og elever igjen med en erfaring rikere, en positiv erfaring.

Integrering mellom handikappede og andre elever i skolen er noe som vil komme sterkere i framtiden. De elever som ikke feiler noe vil kunne oppdage at selv om man har et eller annet handikap, så kan de ha andre sterke og verdifulle sider som de kanskje fra før av ikke var klar over. Forståelse er kanskje stikkordet.

I Egersund er man mer vant til å se psykisk handikappede i gatene enn mange andre steder, men det blir likevel bare en overflatekontakt. I det øyeblikk de deltar sammen i undervisning og lek, trenger man innenfor noe av det skall som før har eksistert, sier førstelærer Ivar Sandvik på Husabø ungdomsskole.

Leder for klassen fra Bakkebø, Hans Petter Hansen, er like fornøyd etter besøket som lærerne på Husabø. Dette har vært et forsøk på å få bedre kontakt med vanlige skoleelever, som begge parter kanskje kan ha utbytte av. Man får ikke den riktige forståelse av de som er annerledes enn en selv uten en skikkelig kontakt. Våre elever er veldig begeistret over besøket og vi håper det kan utvikles videre, sier Hans Petter Hansen.»

Bakkebø Nytt fra 1973: 19


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (14.08.18)