I Bakkebø Nytt fra 1973 beskriver lærerne ved Bakkebø skole noen av de ulike klassene og aktivitetene som foregår der.


KLASSE Y

«Denne klassen har nå eksistert i tre år, og det var et forsøk med to lærere som gikk sammen om en klasse. Elevantallet var fra begynnelsen femten, men nå har vi fått tallet ned i elleve. Dette har gitt oss større mulighet til å ta oss mere av den enkelte elev.

Elevene er blitt godt sammensveiset i løpet av denne tiden, og klasseånden er god på tross av at oppførselen til spesielt to elever ofte kan ha negativ innvirkning på de andre. Den ene av disse har også store atferds- og konsentrasjonsproblemer.

Det intellektuelle nivå i klassen er meget ujevnt, men sosialt står de forholdsvis nær hverandre. Dette er nok mye av forklaringen til at elevene går så godt sammen som de gjør.

Med de evner og muligheter som disse elevene har, så har det vært nødvendig å velge ut noe lærestoff med henblikk på dagliglivets krav. Vi har forsøkt å lære dem ferdigheter som de vil få bruk for, og som vil gi tilværelsen større mening og innhold.

Særlig har vi satset på norsk, ADL-trening, forming (håndarbeid og sløyd) og kristendom. I norskundervisningen har vi lagt stor vekt på å bruke morsmålet – riktig uttale og [å] kunne gi en beskjed. De som har hatt muligheter har fått en del lese- og skriveopplæring. Flere leser nå ganske bra, og med utbytte. To av jentene skriver også godt. De som ikke har så stor kapasitet her har fått trening i å lese skilt som de kan treffe på, og som det er nødvendig at de kan for å mestre situasjonen.

I ADL-treningen har vi lagt vekt på ting som å kjenne pengene, klokkeslett, datoene, månedene, årstidene og en del varekunnskap. For å gi dem praktisk trening tar vi ofte turer til byen. Målet blir da å gi dem så mye kunnskap og erfaring at de med tiden skal klare å mestre disse turene på egen hånd. Ta bussen, kjøpe billett, ta seg fram på kafé og i forretninger osv.

I kristendom satser vi mye på å flette inn et norm og verdisyn som de kan ta med seg ut i hverdagen. Særlig har vi samtalt mye om ærlighet og rettferdighet.

I fagene sløyd, håndarbeid, sang og skolekjøkken er klassen delt. Videre har vi svømming og gymnastikk.»

 

KLASSE SU

«Vi er to lærere og 10 elever. Det er 7 gutter og 3 jenter. Vi går på skolen hver formiddag. Om ettermiddagen er vi fordelt på forskjellige grupper.

I undervisningen legger vi hovedvekten på språk- og begrepstrening og sosial trening. Vi synes det er viktig at elevene får så mange ulike erfaringer som mulig. Et viktig ledd i treningen er ukentlige turer til byen. Vi tar gjerne bussen ned til byen. Elevene får da anledning til å betale for seg selv på bussen. I byen går vi på kafé, veksler penger i banken og ellers i forskjellige butikker. De av elevene som er modne for det prøver vi å la gå mest mulig på egenhånd. Noen av elevene har vi trent i å gå alene til byen. Dette har skjedd ved at de om ettermiddagen har kommet på besøk til lærerne som bor i byen.

Elevene er forskjellige på mange områder, derfor prøver vi mye å dele dem opp i grupper. Vi legger vekt på leseopplæringen for dem vi tror vil kunne ha nytte og glede av det i det daglige liv.

I samråd med psykologen har vi funnet fram til ei gruppe på tre som vi driver leseopplæring med. Disse tre er svært ivrige etter å lære [og] lese, og arbeider iherdig hver dag.

De andre 7 øver med farger, former og ulike ord og begreper. Elevene bruker ofte spill som de er sammen om for å trene inn dette. Vi prøver å variere mellom undervisning for den enkelte og gruppeundervisning.

VI legger stor vekt på estetiske fag som musikk og forming.»

 

KLASSE X

«Klasse X er avgangsklasse i år. Det er bare 4 elever i klassen – 2 gutter og 2 jenter. I fjor var det 6 elever i klasse X, men en elev ble overflyttet til en annen klasse og ei jente sluttet på Bakkebø.

Klassen har 10 timer praktisk trening pr. uke. Det blir hovedsakelig håndarbeid for jentene og sløyd for guttene. Her er klassen sammen med klasse W som er nest øverste klasse. Elevene velger selv om de vil være på sløyden eller på håndarbeidet. Det står fritt for dem å bytte når som helst. Håndarbeidet foregår i Maigården, men i kaffetimen kommer også «sløydgjengen» ned.

Ellers har elevene 5 timers skolekjøkken. Av og til får elevene komme hjem til lærerinnen og stelle på hennes kjøkken. Her er de kjent i skuffer og skap, så det er ingen vanskelighet for dem å stelle til selskap.

Sangtimene setter elevene stor pris på. De koser seg sammen med sanglæreren i sang og leik – de er lette å få med på alt.

En gang i uken er svømming. Særlig koselig har det vært at begge guttene har fått svømmeknappen i høst.

Vi har bare 10 timer i uka hvor vi er sammen alene. Av disse går noe vekk til bybesøk. Vi går i samlet flokk til byen. Av og til tar vi bussen. Som oftest går vi inn i min leilighet og bruker den som stasjon. Derfra blir elevene sendt ut i forskjellige oppgaver – enkeltvis eller to og to. Så handles det inn og vi koker kaffe og koser oss. Av og til har vi også gjester på besøk. Elevene liker å stelle til. Ofte går vi også samlet i byen for å handle, går på kafe osv.

Alle elevene kan lese, men de trenger øvelse i leseforståelse. Vi har øvd en del på det i høst. Når vi er i byen øves elevene opp til å handle etter lapp og å finne varene selv.

Da det er siste skoleåret, prøver vi å øve på ting som elevene kan få bruk for siden. Vi skriver mye brev. Det er nok for klasse X som for alle de andre elevene at det er moro å skrive brev, men enda mer moro er det å få brev – eller bare et lite kort i alle fall. Ellers øver vi på å finne fram i postnummerkatalog, telefonkatalog, bøker osv.

I regning blir det å øve med penger, regne enkle praktiske hoderegningsstykker, litt vanlig regning i bøker og dessuten øving i tallforståelse.

Klasse X består av 4 greie og stille elever + klasseforstanderen. Vi er alle gode kamerater og arbeider godt sammen. Vi er så gode venner at vi aldri føler trang til å erte hverandre eller bli sinte på hverandre – læreren medregnet.»

Bakkebø Nytt fra 1973: 16-19


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (14.08.18)