FRITID

Klientene som tilhørte Bakkebø og hadde sitt arbeide der hadde behov for et variert fritidstilbud, som institusjonen måtte sørge for.


1. Idrett
2. Svømming
3. Musikk, dans og teater
4. Stall og ridning
5. Vintersport
6. Andre tilbud

Ekstra lesing


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (15.08.18)