ANDRE TILBUD

Ikke alle fritidstilbudene lar seg kategorisere under enkle «paraplybetegnelser». Det fantes en del aktiviteter med mindre omfang – som bingo, fritidsklubb, misjonsforening og turmarsjer.BYGDEKINO

Foto: Dalane Folkemuseum.

Det hendte at bygdekinoen kom på besøk til Bakkebø og viste filmer.

Eksempelvis ble det i 1958 vist filmene «Selv om de er små» og «Telegrafstolpen og Tilhengeren». I starten av 1959 var bygdekinoen på besøk to ganger, med filmene «Far til fire og onkel Sofus» og «Johan på Snippen».

BINGO

I Bakkebø Nytt nevnes bingo som fritidstilbud i -76. Det ble da arrangert én gang i uken. Det er ikke kjent hvor lenge tilbudet varte.

Antall deltagere varierte, men lå på rundt 20. Hver deltager betalte 2 kroner per bingobrett, der pengene skulle gå til premier. Hensikten med bingo var først og fremst farge- og talltrening, i tillegg til generell «lærdom», som at ikke alle kunne vinne.

MISJONSFORENING

I 1987 fikk Misjonssambandet i Egersund Bedehus henvendelse fra kultur- og fritidssektoren på Bakkebø om å starte opp misjonsforening for klientene.  Asbjørg Tendeland, gift med bestyrer Olav Tendeland, stod sentralt i opprettelsen av foreningen.

Møte i misjonsforeningen i 1989. Foto: Bakkebø Nytt.

Møtene i Misjonsforeningen bestod av sang og opplesing av Misjonsbefalingen, samt en liten andakt, etterfulgt av kaker og kaffe. Flere av deltagerne drev med håndarbeid på møtene, der produktene ble gevinster på foreningens basarer.

KURS

Ulike små kurs ble tidvis arrangert for klientene. For eksempel var det kurs i keramikk i 1974 hos Egersund Terracotta og Keramikk. I 1976 kunne klienter delta på kurs i sminke og hårstell hos en frisørsalong i Egersund, et kobberrelieffkurs på Husabø skole, eller et formingskurs på Hellvik skole.

Til venstre: Kurs i å lage julepynt i Stallkroa. Til høyre: Kurs i stoffmaling i Festsalen. Foto: Bakkebø Nytt.

I 1991 var kursvirksomheten stadig i gang, selv når institusjonen nærmet seg nedleggelse. Det ble holdt kurs i julepynt-laging og stoffmaling.

ONSDAGS-KAFÉ

I 1971 ble det startet opp ukentlig kafé for klientene hver onsdag, med musikk og servering av brus, bakst og kaffe.

Det er ikke kjent hvor lenge dette tilbudet varte.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (15.08.18)