MUSIKK, DANS OG TEATER

Flere av fritidstilbudene på Bakkebø var tilknyttet kreativ utfoldelse. Dette gjaldt både musikk, sang, teater og dans.


1. Bakkebø Musikkor
2. Folkedansgruppe
3. Teatergruppe
4. Rytmegruppe

Lyst på en kikk inn i det musikalske livet på Bakkebø?
Klikk her for å se en større samling grammofonplater fra institusjonen.


BAKKEBØ MUSIKKOR

Kassett med Bakkebø Musikkor. Foto: Dalane Folkemuseum.

Bakkebø hadde sitt eget elevkor,  som startet opp høsten 1967.  Bakkebø Musikkor var aktivt i 23 år, og hadde i løpet av disse årene omtrent 60 medlemmer.

Koret deltok gjennom årene på flere arrangementer, både lokalt og regionalt. De har også spilt inn egen kassett, vist på bildet til høyre.

Bakkebø Musikkor ble avviklet i 1990, da grunnet lave medlemstall. Den siste konserten de holdt var adventskonserten i Bakkebø kirke det året.

Bilde av Bakkebø Musikkor. Trolig tatt i anledning korets 20-års jubileum i 1987. Foto: Dalane Folkemuseum.

Selv om koret la ned i 1990, fantes det fortsatt et sang- og musikktilbud. Dette ble arrangert på torsdager, da mest for hygge fremfor opptredener.

FOLKEDANSGRUPPE

På onsdager ble det en periode arrangert folkedans i Festsalen. Når dette tilbudet startet opp og ble avviklet er ikke kjent.

Oppvisning etters kurs i folkedans i 1990. Foto: Bakkebø Nytt.

Første del av dansetimen pleide å gå med til marsj, ringdans og folkelek. Resten ble brukt til frie bevegelser etter musikk.

TEATERGRUPPE

Teatergruppen lærte seg å fremføre enkle teaterstykker. Når tilbudet startet opp og ble avviklet er ikke kjent.

Stykkene som ble fremført var spilt inn på lydbånd, der deltagerne mimet etter båndet. De lærte seg også korte sketsjer som de fremførte.

Et av hørespillene fremført av teatergruppen. Foto: Dalane Folkemuseum.

Blant stykkene gruppen fremførte var:
– Snehvit og de syv dvergene
– Nå er det jul igjen
– Baker i hardt vær
– Stian med sekken

RYTMEGRUPPE

I rytmegruppen ble det brukt enkle musikkinstrumenter for å lage musikk. Når tilbudet startet opp og ble avviklet er ikke kjent.

I 1976 hadde gruppen fått en del instrumenter i gave fra Egersund Hornmusikk, i tillegg til å ha kjøpt inn en del enkle instrumenter selv (som kazoo, fløyte, bekken og munnspill).

Rytmegruppen spilte mye etter musikk hørt på lydbånd, men prøvde også å lære begreper som kraftig/lett, raskt/sakte, stopp/spill.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (15.08.18)