STALL OG RIDNING

I 1973 kom et nytt fritidstilbud på Bakkebø – ridning. Det gjorde at klienter med fysiske funksjonshemminger kunne få oppleve naturen på en ny måte, på hesteryggen eller i hestekjerre. I 1981 stod egen ridehall ferdig på Bakkebø.


1. Rideopplæring
2. Stall og rytterstue


RIDEOPPLÆRING

Rideinstruktør Øystein Thorsen. Foto: Bakkebø Nytt.

Da rideopplæringen kom i gang på Bakkebø fikk klienter som hadde vanskelig for å ta seg frem på egenhånd kommet seg ut i terrenget.

I starten var det ingen på Bakkebø som hadde særlig kunnskap om ridning, som gjorde at undervisningen kunne bli sjelden og mangelfull. Men fra 1. mars 1976 ble Øystein Thorsen ansatt som rideinstruktør i halv stilling.

De to første ordentlige ridehestene kom høsten 1976. Det var Nils, fra en institusjon på Sørlandet, og Duke, en gave fra foreldrelaget i Aust-Agder. Thorsen brukte en del tid på å få skikk på hestene og på å lage/skaffe spesialutstyr nødvendig for at klienter med ulike utfordringer kunne dra nytte av tilbudet.

Det var først og fremst de svakest fungerende klientene som var i fokus for ridetilbudet, selv om alle kunne få prøve seg på hesteryggen. Det var åpent for at de som ville kunne få ri lørdags formiddag, fra 09.00-13.00.

Foto: Bakkebø Nytt.

De klientene som fikk ri skulle også bidra til hestestell, og fikk dermed opplæring i både stell og ridning. Personalet fikk også opplæring, med ønske om at de skulle kunne ri sammen med klientene.

Ridningen foregikk i begynnelsen på et område på sørsiden av jernbanen, hvor det hadde blitt laget ridevolt.

STALL OG RYTTERSTUE

Foto: Bakkebø Nytt.

I 1977 ble det satt i gang arbeid med å bygge stall og rytterstue på Bakkebø, finansiert av gavemidler. Stallen skulle ha plass til 9 hester. Rytterstuen skulle være på 60 km2 og fungere som samlingsplass. Under byggeperioden ble det laget ridevolt ved Rogalandsgården.

I 1978 stod Stallkroa ferdig. Dette var den planlagte rytterstuen, med 14 furubord og peis, som kunne romme rundt 100 personer. Den ble brukt til møter og samlinger, og det ble arrangert kafé på mandager og torsdager.

Deretter kom selve ridehallen, oppført med støtte fra blant annet Røde Kors Gavefond og STUI. Hallen stod ferdig i 1981. Den hadde ringmur i betong og reisverk med sperr i laminert tre, med trepanel som ytterkledning. Dimensjonene ble på 20 x 40 meter.

I et nummer av internavisen Bakkebø Tidende beskriver Øystein Thorsen hvordan rideopplegget fungerer1:

«Dagene er fullt opptatt. Beboerne som kan, skal lære navnene på alle hestene. De er med å sale på og de er på foring 3 ganger daglig. Forøvrig har vi faste partier som kommer hit. Aust-Agder har sitt spesielle opplegg. Ca. to dager hver uke kommer det grupper fra Nærlandheimen hit for å ri. Funksjonærbarnehagen har også sin faste ridetime. En dag hver uke har vi ei gruppe som kommer hit før de får behandling hos fysioterapeuten. Hver enkelt rir i ca. 20 min før behandlingen, deretter går de i svømmebassenget.»

Hallen ble ikke bare brukt av Bakkebøs egne, men også av Egersund hundeklubb, Bakkebø fotballklubb og EIK.

I dag holder Dalane Friluftsråd til i lokalene.

Til venstre: Stall og rytterstue. Til høyre: Baksiden av ridestallen. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (13.08.18)
Sist oppdatert: Mona H. Aarsland (13.11.18)

  1. Bakkebø Tidende nr. 1 fra 1979: 7-8 ↩︎