OM NETTSTEDET

Dalane Folkemuseum har gjennom flere år jobbet med å samle inn et mangfoldig kildemateriale relatert til institusjonen Bakkebø. Dette gjelder foto, gjenstander, diverse arkivmateriale og intervjuer.

Et resultat av dette har vært satsningen på å lage et nettsted om institusjonen, slik at deler av materialet blir tilgjengeliggjort for et større publikum.

Olaug Økland er prosjektleder for Bakkebø-prosjektet, og jobber til daglig som konservator ved Dalane Folkemuseum.

Grethe Snerthammer Egeland er fast del av prosjektgruppen, og jobber til daglig som sekretær ved Dalane Folkemuseum.

Mona Håland Aarsland har som prosjektmedarbeider forfattet alle tekster på nettstedet, organisert oppbygging og layout, samt tatt en del foto.
Nettstedet er et resultat av omfattende arbeid med å organisere og bearbeide kildemateriale om Bakkebø. I tillegg har Aarsland intervjuet en rekke informanter med tilknytning til institusjonen, og skrevet årbokartikkel om Bakkebø og institusjonstiden, i Dalane Folkemuseums årbok for 2015-16.

Birgithe Solstrand er web-utvikler og har fungert som konsulent med henhold til koding og web-løsninger.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)