AVDELINGER OG BOLIGER

Bakkebø var i stadig utvikling og endring gjennom sin driftstid. Det som startet med noen få avdelinger, utviklet seg til en mengde boliger, tilpasset ulike klientgrupper.

En del personalboliger ble etter hvert omgjort til avdelingsbygg, for å tynne ut på de større avdelingene og sørge for et bedre botilbud.


1. Avdelinger
2. Eksterne boliger
3. Personalboliger

Klikk på navnene i hver seksjon for å lese mer om de enkelte avdelingene/boligene.


AVDELINGER

Solgården – 1947
Den aller første avdelingen på Bakkebø.

Tyrigården – 1948
Den andre avdelingen på Bakkebø, beregnet for gutter.

Lysgården – 1949
Finansiert ved hjelp av en pengegave fra organisasjonen Hjelpestikker.

Bærumsgården – 1950
Finansiert av dameforeningen kjent som Bærumsdamene.

Steingården – 1952
Offisielt kalt Vest-Agder paviljongen, etter innsamlingsaksjonene der.

Rogalandsgården – 1953
Finansiert av innsamlingsaksjoner i Rogaland.

Ryggjagården – 1953
Finansiert av innsamlingsaksjoner i Rogaland.

Midtstua – 1955
Brukt både som personalbolig og klientavdeling på Bakkebø.

Aust-Agder paviljongen – 1957
Finansiert av innsamlingsaksjoner i Aust-Agder.

Heddy Astrups Hus – 1957
Best kjent gjennom kallenavnet Marka.

Solkroken – 1959
Tilbygg til Bærumsgården, finansiert av dameforeningen Bærumsdamene.

Maigården – 1962
Finansiert av en innsamlingsaksjon tilknyttet tiårsdagen for landsfrigjøringen etter krigen.

Skogstjerna – 1972
Tidligere personalbolig som ble omgjort til avdeling i 1972.

Bakken – 1974
En av fire små avdelinger bygget tidlig på 70-tallet.

Solskar – 1974
En av fire små avdelinger bygget tidlig på 70-tallet.

Fløygården – 1974
En av fire små avdelinger bygget tidlig på 70-tallet.

Kvernstua – 1974
En av fire små avdelinger bygget tidlig på 70-tallet.

Fjellstua – 1976
Tidligere personalbolig som ble omgjort til avdeling i 1976.

Granstua – 19??
Lite avdelingsbygg.

Tomannsboligen – 19??
Lite avdelingsbygg.


EKSTERNE BOLIGER

Rygleveien 10
Selveid bolig i Egebakken boligfelt.

Nysundveien 1
Leid bolig i Nysundveien.


PERSONALBOLIGER

Blåsenborg
Bestyrerbolig på Bakkebø.

Skarstua
Personalbolig på Bakkebø.

Duehuset
Hybelbygg for ansatte på Bakkebø.

Trollstua
Brukt både som personalbolig og klientavdeling på Bakkebø.

Lerketerrassen
Brukt både som personalbolig og klientavdeling på Bakkebø.

Maragropa
Brukt både som personalbolig og klientavdeling på Bakkebø.

Østebygget
Brukt både som personalbolig og klientavdeling på Bakkebø.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)