BAKKEN

Bakken var en av fire små avdelinger som ble bygget på 70-tallet – sammen med Solskar, Fløygården og Kvernstua.


1. Bygget
2. Epidemi


BYGGET

Da Olav Tendeland ble bestyrer i 1970 forelå det planer om å bygge syv nye paviljonger (mindre avdelinger) på Bakkebø. Dette var Tendeland imot, og han tok avstand fra utbygging da det ble drevet med planarbeid i fylket i 1971.

Til tross for Tendelands uenighet ble fire av de syv paviljongene bygget. En av disse var Bakken. De andre var Solskar, Fløygården og Kvernstua.

Bygget ble tatt i bruk høsten 1974, som en gutteavdeling for 16 beboere. Stort sett gjaldt dette klienter overført fra de større gutteavdelingene ved institusjonen.

Etter en ombygging i 1995 rommet boligen 4 leiligheter.

Avdelingen har vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede utover 2000-tallet.

EPIDEMI

I 1984 ble institusjonen rammet av en hepatitt-B epidemi. Da viste det seg at en del av klientene på Bakkebø led av kronisk hepatitt. Som konsekvens ble det valgt ut to boliger hvor disse klientene skulle flytte sammen – Bakken og Maigården. Nødvendige bygningsmessige tilpasninger ble utført og personalet på avdelingene ble vaksinert mot sykdommen.

Kanskje har avdelingen navn fra at den er plassert i en bakke? Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)
Sist oppdatert: Mona H. Aarsland (09.11.18)