BLÅSENBORG

Blåsenborg var bolig for bestyrer med familie. Bygget ligger i høyden og har trolig fått navnet sitt fra dette.

Bygget ble først brukt som bolig for Kiss og Leiv Tveit med barn. Deretter ble boligen overtatt av Olav Tendeland med familie, da han tok over som bestyrer i 1970.

Boligen har stadig vært i bruk inn på 2000-tallet, som bolig for psykisk utviklingshemmede.

Utsikten når man kommer opp bakken til Blåsenborg i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)