DUEHUSET

Også kjent som Hybelbygget

Duehuset var hybelhus for ansatte på Bakkebø. Det var et av byggene som ble reist av tyskerne som del av Slettebøleiren, under andre verdenskrig.

Etter institusjonsnedleggelsen har noen av hyblene vært brukt som sonelederkontorer, kontor for miljøterapeuter, samt kontor for barnehagestyrer.

I kjelleretasjen ble det en periode drevet kommunal barnehage, kjent som Duehuset korttidsbarnehage. Dette var et tilbud på 10 timer per uke for barn i alderen 3-6 år.

Kommunen solgte i 2016 bygget til et selskap som driver næringsvirksomhet i Eigersund.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)