GRANSTUA

Granstua har blitt brukt som avdelingsbygg, og ligger som nabo til Midtstua og Trollstua.

Matlaging i Granstua. Foto: Bakkebø Nytt.

I Bakkebø Nytt fra 1990 nevnes det at boligen, sammen med tre andre, skulle starte med eget matbudsjett og selv stå for mesteparten av matlagingen, til forskjell fra å få ferdige måltider levert1.

Etter institusjonsnedleggelsen har bygget gjennom flere år vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 1 fra 1990: 9 ↩︎