LERKETERRASSEN

Lerketerrassen har vært brukt både som personalbolig og som avdelingsbygg. Som avdeling huset bygget en liten gruppe mannlige klienter. I 1962 fikk bygget en andre etasje.

I Bakkebø Nytt fra 1990 intervjues noen av de ansatte ved avdelingen, angående forskjellen mellom større avdelinger og små boliger1:

«Her har vi ikke kontor eller «tanterom» … Her bryr vi oss alle om hverandre, ansatte som beboere. Tidligere kunne en liksom ikke bry seg om noen spesielt, men måtte følge rutinene og behandle alle likt. Her tillater vi oss å bry oss om hverandre. Dette går på signaler som blir gitt fra ledelsen her. I en bolig går det an å videreutvikle gode og mindre gode tendenser, og snøballen rullere videre i den retning den blir skjøvet i.»

Etter institusjonsnedleggelsen har boligen gjennom flere år vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede.

I 2018 er Lerketerrassen preget av forfall. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 1 fra 1990: 7 ↩︎