LYSGÅRDEN

Også kjent som Hjelpestikkenes hus

Avdelingen ble åpnet den 07. april 1949, som tredje avdeling på Bakkebø. Den bestod av to 1-etasjes mannskapsbrakker fra Slettebøleiren, bygget sammen med et mellombygg.  Dermed var avdelingen todelt, med Lysgården I og Lysgården II.


1. Bygget
2. Dekor
3. Aktivitetssenter
4. Regnbuen sansesenter


BYGGET

Avdelingen ble finansiert ved hjelp av en pengegave fra organisasjonen Hjelpestikker, pålydende 320 000 kroner. For å minnes dette ble det hengt opp en stor ett-øring i smijern utenfor avdelingen. Navnet Lysgården skulle også være til minne om hjelpestikkene og ettøringene som gjorde det mulig å bygge ny avdeling.

Ett-øringen henger fortsatt på bygget i 2018, under en balkong. Foto: Dalane Folkemuseum.

De første klientene flyttet inn den 10. april 1949, bare tre dager etter at avdelingen ble åpnet.

Lysgården hadde 54 sengeplasser for klienter og 5 for personell. De som først flyttet inn var gutter som ble overført fra Solgården. Dette åpnet opp for at det kunne tas inn flere klienter til Bakkebø.

I 1971-72 var det 45 klienter på Lysgården. Som ledd i en utflyttingsprosess, for å tynne ut beboertettheten på avdelingene, ble det i dette tidsrommet flyttet 6 klienter til Skogstjerna.

I 1976 ble 3 unge gutter i alderen 7-13 år flyttet ut av avdelingen og opp i Fjellstua. Avdelingen hadde da igjen 12 voksne menn. Det ble roligere stemning i bygget, dørene kunne stå ulåste og løse gjenstander trengte ikke låses inn i skuffer og skap.

.Innlegg som ble trykket på flere utgivelser av Bakkebø Nytt etter at Lysgården stod ferdig. Foto: Bakkebø Nytt.

I 2018 viser både ett-øringen og et smijernsrekkverk fortsatt tydelig hvilket bygg som er Lysgården.

DEKOR

I 1956 besøkte Annie Næss institusjonen i 14 dager, for å bidra med dekor til avdelingene. I den anledning pyntet hun korridorer, spisesaler, garderober og trappeoppganger på Lysgården.

Utvendig detalje på bygget i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Som dekor i dagligstuen var bilder utført av Malvin Neset og et bilde malt av Gladys Raknerud.

AKTIVITETSSENTER PÅ LYSGÅRDEN

Som konsekvens av nedleggelsen av institusjonen tidlig på 90-tallet, fikk en del av bygningsmassen på Bakkebø nye bruksområder. Lysgården ble omgjort til aktivitetssenter.

Det kommunale aktivitetssenteret ble åpnet den 01.08.1991 og gav aktivitetstilbud til rundt 40 brukere. Tilbudet var beregnet for de svakest fungerende klientene, og aktivitetene ble planlagt i samarbeid med voksenopplæringssenteret, fritidssektoren og boligpersonalet. Antall brukere ble etter hvert redusert, og gikk over til særlig å gjelde psykisk utviklingshemmede som ikke kunne fungere i arbeidstilbud hos Uninor.

Balkongen på Lysgården viser fortsatt til byggets opphav med teksten «Hjelpestikkenes Hus 1949». Foto: Dalane Folkemuseum.

Grunnbemanningen ved aktivitetssenteret var ved oppstart på 9 faste stillinger. I tillegg kom 2,5 stillinger via fritidssektoren, omtrent 2 stillinger via voksenopplæringssenteret, og omtrent 1 stilling via boligene. Ekstrahjelp ble tatt inn for ca. 8 brukere fra andre kommuner.

Per i dag gir Lysgården aktivitetssenter et strukturert heldagstilbud for brukere med omfattende funksjonsforstyrrelser.

Les mer om dette på kommunens nettsider – her.

REGNBUEN SANSESENTER

Ballbasseng i sansehuset. Foto: Dalane Folkemuseum

På 90-tallet ble det laget sansesenter i kjelleren til det tidligere avdelingsbygget. Dette bestod av en rekke rom som skulle stimulere sansene gjennom farger, lyd, berøring og bevegelse.

Sansehuset ble i første rekke brukt av de som hadde fast tilbud ved Lysgården aktivitetssenter.

I tillegg ble det brukt av andre kategorier funksjonshemmede, samt av barnehager, skoler og eldre. Det var også mulig å leie lokalet til private arrangementer, som for eksempel barnebursdag.

Sansehuset er ikke lenger i drift.

Inngangspartiet til det tidligere sansehuset – 2016. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)