MAIGÅRDEN

I 1955, på tiårsdagen for landsfrigjøringen, ble det satt i gang en landsinnsamling som skulle gi midler til arbeidet for de åndssvake. Innsamlingen ble fulgt opp av bidrag fra hele landet. En komité skulle fordele pengene.

Bakkebø fikk tildelt en anseelig sum, der midlene ble brukt på Steingården og til å bygge den nye avdelingen Maigården.


1. Bygget
2. Innvielsen
3. Epidemi


BYGGET

Avdelingsnavnet kom fra pengegaven fra 1955 – midler fra «Mai-fondet» og fra innsamlingen som startet på tiårsjubileet for frigjøringsdagen i Norge, 8. mai 1945.

Maigården ble tegnet av arkitekt Finn Krogh. Han fulgte da et nytt prinsipp når det gjaldt innredning, der boligen fikk åpne soverom uten dører. Dette gav «husmor» overblikk over de to sengeplassene i hvert rom. Husmor sin fløy hadde et lite kjøkken, soverom og dagligstue.

I tillegg ble det laget 3 sykestuer i Maigården, med plass til 5 syke, samt leilighet for ansvarshavende. Disse kunne brukes som isolater ved utbrudd av epidemier, eller som hvilested for alvorlig syke.

Maigården stod ferdig i 1962 og ble avdeling for 10-12 gutter. Selve råbygget kostet 270.000 kroner og lysanlegget 42.000 kroner. Pengene til råbygget ble lånt av Rikstrygdekassen – med Rogaland, Vest- og Aust-Agder fylkene som garantister. Innredningen ble kjøpt med innsamlede midler fra hele landet.

Maigården har tilknytning til frigjøringen. Her foto av Strandgaten i Egersund, mai 1945. Tyskermuren ved Parken rives av noen av byens befolkning. Foto: Ukjent / Dalane Folkemuseum.

Avdelingsbygget har vært i bruk utover 2000-tallet. Frem til 2003 var det bolig for klienter med store omsorgsbehov.  Disse ble så flyttet til Lagård bo- og servicesenter. Etter 2003 ble bygget utleid til menigheten Samfundet/Gamleveien skole til fritidstilbud for elever.

Per 2007 var bygget etablert som base for et nytt kommunalt rusomsorgsprosjekt, med 4 boligenheter.

INNVIELSEN

Selv om Maigården stod ferdig i 1962, var det først den 15.03.1963 at bygget ble innviet av pastor Palmer Rødland. Styreformann på Bakkebø, Karl Jensen, ønsket sammen med fylkesmann Paul Ingebretsen velkommen. Medlemmer fra Stavanger Røde Kors’ Bakkebøforening og tanteklubben i Stavanger var til stede, da begge organisasjoner hadde bidratt til å skaffe inventar og lignende til avdelingen.

Bakkebøforeningen overrakte to messinglysestaker til avdelingen, og Tanteforeningen to lysestaker i sølv.

EPIDEMI

I 1984 ble institusjonen rammet av en hepatitt-B epidemi. Da viste det seg at en del av klientene på Bakkebø led av kronisk hepatitt. Som konsekvens ble det valgt ut to boliger hvor disse klientene skulle flytte sammen – Bakken og Maigården. Nødvendige bygningsmessige tilpasninger ble utført og personalet på avdelingene ble vaksinert mot sykdommen.

Bjørnungene (t.v.) står utenfor Maigården i 2018. Er de kanskje i familie med bjørnemoren (t.h) som kikker ned mot Bakkebø kirke? Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)