MARAGROPA

Også kalt Marigropa

Maragropa ble bygget som personalbolig, der det før hadde stått en gammel rød låve. Låven huset en periode de første kyrne og hønsene som ble kjøpt inn til gårdsbruket.

Det nye bygget skulle huse vaktmester Jens Tønnessen og gartner Sigmund Wigestrand, som tomannsbolig. Det var innflytningsklart i mars 1958.

Maragropa skal også ha vært brukt som klientbolig.

I dag er det kommunale sosialboliger i bygget.

Maragropa i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (08.08.18)