MIDTSTUA

Midtstua har vært brukt både som personalbolig og som avdelingsbygg.

Boligen ble tatt i bruk som en liten kvinneavdeling fra 1955.

Etter institusjonsnedleggelsen har bygget gjennom flere år vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede.

Midtstua i 2018. Blåsenborg i bakgrunnen. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)