ØSTEBYGGET

Østebygget omtales sjeldent i kildematerialet om Bakkebø. Det ble brukt både som bolig for ansatte og som en liten klientavdeling. Bygget var en ombygd brakke fra krigen, bygget av tyskerne som del av Slettebøleiren.

I 1959 flyttet familien Kjos-Hanssen inn i bygget, slik at gårdsbestyrer Rolf Kjos-Hanssen skulle få ha bolig nær gårdsbruket.

Klientavdelingen i bygget huset 6 mannlige klienter i 1961, som var blitt flyttet over fra Steingården. De var fra 18 til 28 år gamle og arbeidet på sløyden og på gårdsbruket.

I Bakkebø Nytt fra 1961 gis et innblikk i avdelingen i Østebygget1:

«[De] steller rummene sine, stuen sin, det lille kjøkkenet sitt, badet sitt, entre og inngang nydelig – før de går til andakten og videre til sine arbeidsoppgaver på de forskjellige arbeidsfelt. De 6 guttene som inviterer oss til små hyggekvelder, hvor de møter oss på trappen, nyvaskede og velstelte og glade, tar imot oss med en hjertelighet som varmer, hvor de har tendt lys, har stekt pannekaker, pyntet bord … og hvor de sitter harmonisk som vertskap og gleder seg over at vi er kommet.»

Bygget har etter institusjonsnedleggelsen vært brukt til kontorlokaler for verneombud og ulike fagforeninger.

Fagforbundet i Dalane flyttet ut av lokalene i 2016.

Østebygget i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 1-2 fra 1961: 12-13 ↩︎