RYGGJAGÅRDEN

Også kalt Egersundspaviljongen, Eigersundspaviljongen og Rogaland I

Ryggjagården kom som resultat av innsamlingsaksjoner i Rogaland. Bygget stod ferdigstilt i 1953.

BYGGET

Både Bærum og Vest-Agder sponset tidlig hvert sitt avdelingsbygg – Bærumsgården og Vest-Agder paviljongen. Dette ledet til spørsmål om hvor Rogalands tilskudd ble av – det var jo tross alt i det fylket Bakkebø lå.

Bestyrer Tveit tok fatt på en foredragsturne rundt i Rogaland og snart var aksjonen i gang, etter mønster fra den i Vest-Agder. Året var 1952.

Det ble dannet innsamlingskomite med Hanna Sandnes som formann, og en rekke ulike arrangementer ble igangsatt rundt om i fylket. Leiv Tveit skal ha holdt opp til tre foredrag om dagen.

Kommunene i Rogaland bevilget 50 øre per hode til formålet. Staten lovet å gi 40 % av det beløpet som Norges Røde Kors klarte å samle inn.

Minstemann på Ryggjagården i 1959. Foto: Bakkebø Nytt.

Arkitekt Odd Brochmann mente det burde bygges to mindre avdelinger fremfor én stor, og slik ble det gjort. Sommeren 1953 stod både Rogalandsgården og Ryggjagården ferdig.

Egersundsfirmaet Feyling, Aarstad og Aarstad vant anbudsrunden og stod dermed for byggearbeidet.

Ryggjagården var avdeling for rundt 20 unge gutter som delte soverom, men var bygget slik at felles soverom enkelt kunne gjøres om til enkeltrom, ettersom guttene ble eldre.

Avdelingen har vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede utover 2000-tallet.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)