Også kalt Mortensbu

En pengegave fra et foreldrepar, på 200.000 kroner, skulle muliggjøre en ny avdeling i Bakkebøs utmark. Den skulle få navnet Mortensbu, etter deres sønn Morten.

Bestyrer Tendeland gikk inn for en mer desentralisert plassering av den påtenkte avdelingen. Etter forslag fra bestyreren søkte Bakkebø i 1973 til kommunen om å få en tomt til boligformål, i et vanlig boligfelt i Egersund.

Søknaden til kommunen resulterte i en ny bolig tilknyttet institusjonen. Dette var et vanlig husbankhus, med adresse Rygleveien 10, som lå i Egebakken boligfelt. Tomten var gratis fra kommunen. Finansieringen kom fra det nevnte foreldreparet.

Denne boligen, samt Hinna pensjonat i Stavanger, var de første vernede boligene for psykisk utviklingshemmede som ble etablert i Rogaland.

De som flyttet inn i Rygleveien var 4 voksne menn som hadde bodd hele sitt liv på Bakkebø. En jobbet på Kværner, to gikk på yrkesskole og en var maler på Bakkebø.  Senere flyttet det inn enda 2 beboere, der den ene gikk på yrkesskole og den andre var sysselsatt i verkstedet på Bakkebø.

Foto: Bakkebø Nytt.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)