SKOGSTJERNA

Skogstjerna var i utgangspunktet en personalbolig på Bakkebø.

I 1972 flyttet 6 gutter fra Lysgården til Skogstjerna, der de fikk tomannsrom. Dette var grunnet stort antall gutter på avdelingen.

Skogstjerna delte personale med Lysgården og fungerte som en «filial» under den større avdelingen.

Etter institusjonsnedleggelsen har bygget gjennom flere år vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede.

Skogstjerna ligger plassert i en bratt bakke. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)