SOLGÅRDEN

Solgården var den første klientavdelingen på Bakkebø. Avdelingsnavnet stammer fra bygningens plassering oppe i høyden, med sol fra morgen til kveld.


1. Bygget
2. Dekor


BYGGET

Avdelingsbygget var det bygget som tyskerne hadde brukt som sykehus under krigen, som del av Slettebøleiren. Det var et av de 22 byggene Røde Kors kjøpte ved institusjonsbyggingens oppstart. Det ble opprustet og delvis bygget om for å gjøre det egnet som avdeling.

Solgården hadde 42 sengeplasser ved oppstart. De 40 første barna på Bakkebø bodde på Solgården. Dette var piker mellom 7 og 18 år og gutter mellom 7 og 10 år. De kom fra hele landet, likt fordelt ut fra kjønn og fra folketall i de ulike fylkene. Tanken var å fordele gutter og jenter i hver sin etasje. Med tiden gikk Solgården over til å være en ren pikeavdeling.

Avdelingen var den første på Bakkebø, og også den første som ble fraflyttet. I 1975 forlangte brannsjefen i Egersund at avdelingen måtte stenges, av sikkerhetsmessige årsaker.

Les mer om byggingen av Solgården her

DEKOR

Heddy Astrup engasjerte maleren Yngve Anderson til å dekorere bygget innvendig. Både storstuen og korridorene ble utsmykket med symbolske malerier.

I storstuen var hovedmotivet «… moren omgitt av lekende barn, men med all sin oppmerksomhet og interesse om et barn hun støttet opp i stående stilling. Barnet med armene utstrakt – som dannet et kors. De friske, lekende barna omkring klarte seg selv likevel.»1

Videre var andre motiver «… blomsterbed med roser og hun som knelte foran en av rosene som hadde bøyet stilk og hengende hode. Der var bamse som lekte med bamseungene. Gutten med hesten og folungen. Fugler og insekter i glade farger og så det store bilde med seilskuter og store dampere seilende i lyset fra fyrtårnet.»2

I korridoren fantes bilder av barn i lek – «Den lille piken som gikk i en blomsterskog hvor blåklokkene f.eks. var så høye at hun kunne holde i stengelen og ha selve klokken over sitt hode. Gutten som satt i treet, barbent i lappede bukser og med en liten hatt, og som satt så oppmerksomt og voktet på snøret fra kvisten med fiskekroken nede i vannet.»3

Solgården er malt gul med grønne detaljer. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)

  1. Kiss Tveits personlige notater ↩︎
  2. Kiss Tveits personlige notater ↩︎
  3. Kiss Tveits personlige notater ↩︎