Solskar var en av fire små avdelinger som ble bygget på 70-tallet – sammen med Bakken, Fløygården og Kvernstua. Solskar og Fløygården er nabobygg.

Da Olav Tendeland ble bestyrer i 1970 forelå det planer om å bygge syv nye paviljonger (mindre avdelinger) på Bakkebø. Dette var Tendeland imot, og han tok avstand fra utbygging da det ble drevet med planarbeid i fylket i 1971.

Til tross for Tendelands uenighet ble fire av de syv paviljongene bygget – en av dem var Solskar. Bygget ble tatt i bruk høsten 1974, som en pikeavdeling med plass til 16 beboere. En del av dem som flyttet inn var klienter overført fra Solgården.

Etter en ombygging i 1995 rommet boligen 4 leiligheter.

Avdelingen har vært brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede utover 2000-tallet.

Solskar og Fløygården i 1973. Foto: Alf Fagerheim / Dalane Folkemuseum.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)
Sist oppdatert: Mona H. Vikane (08.03.2022)