TOMANNSBOLIGEN

Tomannsboligen har trolig vært et avdelingsbygg, men lite har kommet frem i kildematerialet om dette.

Etter institusjonsnedleggelsen har det gjennom flere år blitt brukt som bolig med leiligheter for psykisk utviklingshemmede.

Tomannsboligen ligger et stykke utenfor institusjonens «kjerneområde». Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)