TROLLSTUA

Trollstua var en liten tømmerhytte oppført av tyskerne som del av Slettebøleiren. Bygget ble i nesten alle år brukt som personalbolig.

Først i 1990, like før institusjonen skulle legges ned, ble bygget tiltenkt ny bruk som permanent bolig for 2 klienter. Det ble da foretatt en større ombygging/modernisering, blant annet ved at det ble lagt til veranda, vaskerom og utvidet entré.

Etter institusjonsnedleggelsen ble bygget gjennom flere år brukt som bolig for psykisk utviklingshemmede, før det i 2002 fikk ny bruk som utleiebolig.

Trollstua i 1990. Foto: Bakkebø Nytt.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (19.07.18)