TYRIGÅRDEN

Også kalt Guttepaviljongen

Avdelingen Tyrigården var en ombygget mannskapsbrakke fra Slettebøleiren. Den stod ferdig til innflytting høsten 1948, som andre avdeling på Bakkebø.


1. Bygget
2. Dekor


BYGGET

Kanskje har avdelingen navn etter tyrived? I så fall passer det godt sammen med navnet til nabobygget – Lysgården. Foto: Dalane Folkemuseum.

I sine personlige notater forteller Kiss Tveit om en viktig motivasjon for klargjøringen av Tyrigården – nemlig trøbbel med at småguttene på Solgården bråkte og støyet, som gikk ut over de roligere jentene. Uroen  gjorde det nødvendig med en egen gutteavdeling, som kunne avlaste problemet.

Tyrigården ble bolig for rundt 20 gutter, som bodde fire på hvert rom.

Etter nedleggelsen av Bakkebø har Tyrigården aktivitetssenter flyttet inn i det tidligere avdelingsbygget, med tilbud primært rettet mot eldre brukere. Senteret er del av Lysgården aktivitetssenter. Les mer på kommunens nettsider – her.

DEKOR

Sommeren 1948 kom malerinnen Edvarda Lie for å dekorere Tyrigården.

Kiss Tveit beskriver motivene i sine notater1:

«Bildene viste sirkus med karuseller, klovner og dristige akrobater og mangt slikt som hører et festlig sirkus til. Her var staselige damer med fuglebur og merkelige kuler i håret … Et stort bilde viste en hel flokk gutter ved en strand, noen ferdige til å vasse ut i vannet, andre stupe fra en liten brygge, noen var allerede i vannet og vinket smilende til dem som sto på land enda. I underetasjen fant man spisesal, også den dekorert på den langsiden som ikke hadde vinduer. Maleriet gikk fra tak til gulv, med de festligste fantasifulle motiver – fra lek og arbeide i vakker natur. På et av bildene kom også Vesla Tveits hund med, setteren Truls, som klientene kjente godt.»


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.07.18)

  1. Kiss Tveits personlige notater ↩︎