BRUKSBYGG OG ANLEGG

Foruten avdelinger og boliger, var en rekke andre bygninger og anlegg del av Bakkebø. Sammenlagt ble institusjonsområdet som et lite samfunn for seg selv.

Her er bygg og anlegg listet opp etter tiåret de stod ferdigstilt.


1. 40-tallet
2. 50-tallet
3. 60-tallet
4. 70- og 80-tallet

Klikk på navnene for å lese mer om de enkelte byggene/anleggene.


40-TALLET

Festsalen – 1947
Et samlingssted for både klienter og ansatte. Her fant det sted en lang rekke konserter og andre begivenheter.

Kjøkkenet – 1947
Stod for måltidene som ble servert gjennom dagen på Bakkebø, samt mat og bakst til feiringer og høytider.

Vaskeri og systue – 1947
Samlokalisert i eget bygg. Stod for vask og reparasjon av alle klær og tekstiler som tilhørte institusjonen.

Gårdsbruket – 1948
Gårdsdrift med dyrehold og landbruk.


50-TALLET

Gulstua og Rødstua – 195?
To små feriehytter i Revsdalen, tilhørende institusjonen.

Administrasjonsbygget – 1954
Bygg som samlet resepsjon og kontorer, lege og tannlege. Her kom også egen spisesal for de ansatte, i tillegg til garderober og diverse lagerrom.

Gartneriet – 1954
Produserte matvarer og prydvekster til institusjonen og for salg.

Idrettsbanen – 1958
Gressbane brukt både av institusjonen og til eksterne arrangementer.


60-TALLET

Svømmebasseng – 1960
Utendørs svømmebasseng. Bygget svømmehall over dette i 1971.

Bakkebø kirke – 1960
Egen kirke tilhørende institusjonen.

Heimen – 1968
Nytt bygg for kjøkken, vaskeri og spisesal for ansatte.


70- OG 80-TALLET

Skolen – 1970
Bakkebø skole i egne lokaler.

Stallen – 1981
Egen ridestall med ridebane, for rideopplæring og aktivisering.

Svanevatn Aktivitetssenter – 1988
Ferie- og fritidssenter tilhørende Bakkebø.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.07.18)