GULSTUA OG RØDSTUA

Rundt 1950 bygget institusjonen to små feriehytter, finansiert med en pengegave fra Fearnley & Eger i Oslo. Hyttene fikk navn etter fargene de ble malt i – ei gul hytte og ei rød hytte.

Hyttene ble bygget i Revsdalen, like ved Langevann, og lå dermed svært nær institusjonsområdet. Hver hytte hadde stue, kjøkken, et lite vaskerom, og fire sengeplasser. Det ble installert elektrisk lys og kokestrøm, samt bygget små uthus. Vann måtte hentes i Langevann.

I Bakkebø Nytt fra 1955 nevner bestyrer Tveit hyttene1:

«En ting som hittil ikke er nevnt, men som i dag står komplett ferdig er to feriehytter – begge reist av Heddy Astrup og hennes mann som en gave til de av våre barn som ellers ingen mulighet har for å komme på ferie. Hvor glade vi og våre medarbeidere er for dette kan ikke jeg finne ord for. Jeg og vi må bare si takk på vegne av våre barn – Barn vi blir glade i.»

De to små hyttene gav klientgrupper mulighet for små ferieturer, sammen med en ansatt. Klientene stod da selv for måltidene, bortsett fra middagen som de hentet fra hovedkjøkkenet.

Hyttene kunne også brukes av familier som besøkte klienter på Bakkebø, slik at de fikk en liten familieferie utenfor institusjonen.

Når det etter hvert ble vanligere med utenlandsreiser for klienter, ble hyttene gjort om til boliger for ansatte.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.08.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 5 fra 1955: 4 ↩︎