HEIMEN

Også kjent som Økonomibygget

Heimen var et flerbruksbygg som rommet nye og moderne lokaler til kjøkken, vaskeri og spisesal.


1. Bygget
2. Dekor
3. Etter institusjonen


BYGGET

Heimen ble bygget i 1968 og skulle fylle ulike funksjoner på Bakkebø. Først og fremst fikk institusjonen nye lokaler til kjøkken og vaskeri, i tillegg til systue og et stort tekstillager.

Det nye økonomibygget. Fra venstre: Biskop Hagesether, styreformann Karl Jensen, arkitekt Finn Krogh, ingeniør Hagen, Kiss og Leiv Tveit. Foto: Bakkebø Nytt.

Øverst i bygget kom ny spisesal for ansatte, med stuer i ulike størrelser. Spisesalen hadde tidligere vært lokalisert i administrasjonsbygget.

DEKOR

To malerier ble flyttet fra resepsjonen i administrasjonsbygget til spisesalen i Heimen. Dette var bilder med en spesiell historie, malt spesielt til Bakkebø. Kunstnerne var ekteparet Morten og Mette Henriksen. Motivene var inspirert av et opphold på institusjonen.

Morten Henriksen malte et vestlandslandskap med fjell og åser, der tre skikkelser stod i forgrunnen, et ektepar og en liten pike. Skikkelsene var plassert i et nybrottslandskap, klare for å ta til arbeid. Maleriet fikk tittel «Hvordan det begynte», og skulle forestille ekteparet Tveit og datteren Vesla.

Skisse av bygget. Foto: Bakkebø Nytt.

Mette Henriksen malte et lysere bilde, fullt av markblomster under blå himmel. Hennes maleri fikk tittel «Hva det ble til». I sine personlige notater ser Kiss Tveit tydelig symbolikk også i dette bildet: «Så er det vist oss hvordan det begynte og hva det ble til … Da villblomstene som strekker seg mot det gode lyset, og som så ulik i form, farge og utstyr, blir så vakre når de får stå sammen i den rette grobunn, og komme frem i lyset»1.

ETTER INSTITUSJONEN

I etterkant av nedleggelsen ble Heimen en periode brukt av Dalane kristne skole. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn la ned skolen i 2013. Da ble Bakkebøveien 1 solgt videre til Heimen Boligpark AS for 1.350.000 kroner.2

Til venstre: Plakat for Heimen boligpark, som illustrerer byggeplanene. Til høyre: Utsnitt av Heimen, med plakaten i bakgrunnen. Foto: Dalane Folkemuseum.

Det var DNB Eiendom som stod bak Heimen Boligpark AS. De ønsket å sette i gang et byggeprosjekt hvor de skulle bruke området til leiligheter. Prosjektet fikk navnet «Heimen boligpark». Det nye bygget skulle romme 13 leiligheter i prisklassen 2.300.000 til 6.500.000 kroner.3

 Dette har stadig ikke blitt en realitet per 2018, og bygget står fortsatt med stort forfall.


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (13.08.18)

  1. Kiss Tveits personlige notater ↩︎
  2. Erlend Astad Lorentzen. (24.05.2016). Heimen Boligpark på is. Dalane Tidende. ↩︎
  3. Erlend Astad Lorentzen. (24.05.2016). Heimen Boligpark på is. Dalane Tidende. ↩︎