SVANEVATN AKTIVITETSSENTER

Svanevatn aktivitetssenter ble bygget både som destinasjon for fritidssektoren og som feriehus for de klientene som av ulike årsaker ikke kunne reise langt eller reise hjem i feriene. Det var dermed både et ferie- og fritidssenter.


1. Fiskevannet
2. Planer og byggeprosess
3. Innvielsen
4. Etter institusjonsnedleggelsen


FISKEVANNET

I 1982-83 ble veien opp til Heddy Astrups Hus forlenget, og senere ført helt opp til et naturområde kalt Svanevatn. Dette var del av Bakkebøs eiendom. Selve vannet var rundt 1km2 stort, med tilsig fra myrområder og med utførselsbekk som gikk ned i Fotlandsvannet.

Kalking av Svanevatn i 1990. Foto: Bakkebø Nytt.

På 80-tallet hadde det tidligere ørret-rike vannet blitt fisketomt grunnet forsuring. Som mottiltak ble utløpet til Fotlandsvannet stengt i 1986, og det ble startet kalking, før det ble satt ut fisk.

Hensikten med å sette ut fisk var at beboerne på Bakkebø, og lokalbefolkningen i Egersund, skulle kunne få et godt fiskevann i nærmiljøet. Dette kunne fremme integrering mellom klienter og byfolk gjennom felles bruk av området.

I 1987 var første fiskesesong i gang. To av klientene som holdt til i Heddy Astrups Hus stod for salg av 200 fiskekort, og fikk seg slik en liten ekstrainntekt.

PLANER OG BYGGEPROSESS

Allerede i Olav Tendelands tid som bestyrer (1970-78) forelå det planer om å bygge en tømmerhytte i nordenden av Svanevatn, som skulle være kombinert hytte for skogsarbeiderne i Marka og fungere som feriested for klienter, men planene ble aldri realisert.

Gavefondet som tilhørte institusjonen (da en egen stiftelse som Norges Røde Kors Gavefond, Bakkebø) muliggjorde etter hvert nye planer om et kombinert ferie- og aktivitetssenter ved Svanevatn, som skulle være en integrert tilvekst til Bakkebøs ordinære tilbud.

Svanevatn Aktivitetssenter under konstruksjon. Foto: Bakkebø Nytt.

I tillegg til midler fra gavefondet, ble det gitt bidrag pålydende 510 000 kroner fra diverse givere – J.E. Isbergs fond, Nils Astrups bidragsfond, Hjelpestikkefondet, Bærumsdamene, Kvammes Legat, samt Trivselsmidler på Bakkebø.

Byggeleder Arild Rolfsen. Foto: Bakkebø Nytt.

Den 10. mars 1988 ble hytteprosjektet lagt frem for gavefondet. Aase Hus ble hyret til å stå for byggearbeidet. Byggeleder var Arild Rolfsen.

Resultatet ble en hytte med 13 overnattingsplasser, tiltenkt de svakest fungerende klientene på Bakkebø, som ikke kunne dra på lange utenlandsreiser. Aktivitet og utstyr skulle tilpasses denne gruppen og de handicap de hadde.

I tillegg brukte fritidssektoren bygget og vannet aktivt, både til opplevelser i skog og mark, og til vannrelaterte aktiviteter som kanopadling og trøbåter.

INNVIELSEN

Innvielsen av Svanevatn Aktivitetssenter, med overrekning til fylkeskommunen, skjedde som del av 40-års jubileet på Bakkebø i 1988. Arrangementet fant sted lørdag 3. september det året.

Prosesjonen fra Heddy Astrups Hus til Svanevatn ble ledet av Juniorkorpset. Fremme ved hytten ønsket administrasjonssjef (bestyrer) Reidar Medby velkommen. Jarl Aase, som representant for byggefirmaet Aase Hus, takket for oppdraget og gav en symbolsk nøkkel til Arild Rolfsen, byggeleder og teknisk sjef på Bakkebø. Rolfsen fortalte om planleggingsarbeidet og hvordan fremdriften hadde vært, roste håndverkerne og fortalte om planer for utvidelse. Deretter ble den symbolske nøkkelen overlevert til styreformannen for Bakkebøs gavefond, Nic. Prebensen.

Bilder fra åpningen av Svanevatn Aktivitetssenter. Juniorkorpset spilte for anledningen. Nic. Prebensen holder snoren (nederst til høyre). Foto: Bakkebø Nytt.

Prebensen roste resultatet og fortalte de fremmøtte om gavefondet som hadde muliggjort bygget. Deretter ble hytten overlevert til Rogaland fylkeskommune, som eier av Bakkebø. Fylkesvaraordfører Kjell Erfjord sa ved overtagelsen: «Dette er en historisk begivenhet, for jeg kan aldri huske at fylkeskommunen har mottatt noen gave av slikt format før»1.

Foto: Bakkebø Nytt.

Etter overleveringen ble hytten offisielt åpnet. Tre av beboerne på Bakkebø hjalp Nic. Prebensen, formann for gavefondet, med å skjære over snoren. Deretter ble gjestene invitert inn for å skrive navnene sine i gjesteboken.

ETTER INSTITUSJONSNEDLEGGELSEN

Svanevatn Aktivitetssenter ble ikke overdratt til Eigersund kommune ved institusjonsnedleggelsen, men heller overført til stiftelsen Røde Kors Gavefond.

Senteret har vært i bruk siden 1988, og er fortsatt i bruk per 2018, under navnet Røde Kors Aktivitetssenter, Svanevatn. Anlegget er stadig beregnet brukt av funksjonshemmede, dog ikke bare psykisk utviklingshemmede, og det er stadig mulig å drive ørretfiske i Svanevatn.

Foto: Dalane Folkemuseum.

I dag kan anlegget også leies av andre enn målgruppen (som er mennesker med behov for et tilpasset tilbud), men må da betale en større sum enn de innen målgruppen.

Per 2018 er det tidligere avdelingsbygget Heddy Astrups Hus/Marka under renovering, med planer om å stå klart i januar 2019, for å utvide tilbudet ved Svanevatn.

Les mer om aktivitetssenterets nåværende bruk her.

Svanevatn er fortsatt en populær destinasjon i 2018. Foto: Dalane Folkemuseum.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (13.08.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 2 fra 1988: 6 ↩︎