VASKERI OG SYSTUE

Det meldte seg tidlig et behov for vaskeri på Bakkebø, som kunne ta seg av den daglige vasken av klær og husholdningstekstiler. Dermed var vaskeriet et av de første byggene som stod ferdig. Det lå i ei ombygd brakke fra krigen, bygget av tyskerne som del av Slettebøleiren. Der holdt vaskeri og systue til de første 20 årene. Bygget lå som nabo til kjøkkenet.

Det meste av det første inventaret ble kjøpt brukt. Det gjaldt vaskemaskiner, ruller og strykemaskiner. Budsjettet kunne ikke dekke alt nytt.

Etter hvert som institusjonen vokste, måtte også vaskeriets kapasitet økes. Hver dag var det sekkevis med tøy som skulle sorteres og vaskes, rulles og strykes, før det ble brettet og var klart til retur. Vaskeriet var utstyrt med vaskemaskiner og sentrifuger, elektrisk varmerulle og strykemaskiner. Det var også en del som ble vasket for hånd, som ulltøy, ulltepper og fine gardiner.

En kikk inn i vaskeriet. Foto: Vilhelm Feyling / Dalane Folkemuseum.

I 1962 kunne de vaskeriansatte se frem til at nytt vaskeri (og kjøkken) skulle komme om få år, da staten hadde tildelt en million kroner til formålet. Alle formalia var derimot ikke i orden før mot slutten av 1965, og tegningene kunne endelig gå ut til anbud kommende vår.

Martha Klungland i arbeid på vaskeriet. Foto: Bakkebø Nytt.

I 1968 startet byggingen av et stort økonomibygg, som fikk navnet Heimen. Da bygget stod ferdig samme år, ble virksomheten til både vaskeri og systue flyttet inn i nye lokaler der.

Det tidligere vaskeribygget stod da ledig til nytt bruk. Der kom det i 1972 et nytt snekkerverksted og rom til to aktivitetsgrupper.

I løpet av sommeren 1974 etablerte Bakkebø en avtale med Eigersund kommune om at institusjonen skulle vaske tøy/tekstiler for Egersund sykehus/sykehjem.

I 1987 fikk Bakkebø igjen modernisert vaskeriet, med nytt utstyr. Kapasiteten ble da stor nok til at det kunne tas imot flere vaskeoppdrag fra instanser utenom institusjonen.

Ved institusjonsnedleggelsen ble Bakkebø vaskeri, fra 1. september 1991, et privat drevet vaskeri, etter satsning fra Kåre Pedersen. Alle ansatte fikk tilbud om fortsatt stilling.

Se et kort filmklipp fra vaskeriet her (lenken dessverre brutt per 2023).

Det var ikke få tekstiler som daglig fant veien gjennom vaskeriet. Foto: Vilhelm Feyling / Dalane Folkemuseum.

SYSTUE

En systue var tilknyttet vaskeriet. Den var lokalisert i samme bygg som vaskeriet, og flyttet sammen med vaskeriet til Heimen i 1968.

I Bakkebø Nytt får man et innblikk i virksomheten i systua i 19561:

«Sy-stua har allerede lenge hatt nok å gjøre med julekjoler og kåper til både store og små barn. Haugene med tøy som skal settes i stand skal det også noe til å holde a jour – man får ikke mange minutters pust i bakken mellom plaggene på vår systue. Men Berthe og Margit er like rolige og sikre på hånden hvor stort arbeidspress det enn er. Og det er svære mengder som ekspederes på et år fra det huset hvor de to bedriftene holder til.»

Margit Svindland (t.v.) og Berthe Klungland (t.h.) i arbeid i systua. Foto: Bakkebø Nytt.

Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (18.08.18)

  1. Bakkebø Nytt nr. 5-6 fra 1956: 8 ↩︎