GAVEBREVET

I et nummer av Bakkebø Nytt gjengis brevet som ble sendt til Heddy Astrup i anledning hennes 50-års dag. Det forteller om pengegaven som skulle gå til Heddy Astrups Hus. Brevet ble rammet inn og hengt på veggen i den nye avdelingen.

Se gavebrevet her.


«FRU HEDDY ASTRUP

VI ønsker deg alle hjertelig tillykke på din 50-års dag.

Med ditt hjertelag, ditt initiativ og din energi har du også utenfor familie og vennekrets gjort en stor og samfundsgagnlig innsats.

Vi tenker særlig på ditt arbeid for Røde Korssaken, for de nye barnehjemmene under og efter krigen, ditt arbeid til beste for krigsenkene, krigsbarna, poliomyelitt- og astmabarna og sist, men ikke minst, det banebrytende arbeid for åndssvake barn.

Som et bevis på vår takknemlighet og beundring har vi samlet et beløp stort kr. 230.000,00 – tohundreogtrettitusen – som vi ønsker skal benyttes til å bygge et eget hus for en ny gruppe barn på BAKKEBØ ved Egersund.

For at det skal bli et varig minne, ønsker vi at det skal bære ditt navn.

April 1954.

Eva Andresen, Vincent Barnett, Sigval Bergesen d.y., Christiania Spigerverk, Gunnar Schjelderup, Fearnley & Astrup, Fearnley & Eger, Hunsfos Fabrikker, P.A. Ellingsen, Hunton Bruk, N.O. Young Fearnley, Niels Ødegaard, Anders Jahre, A.F. Klaveness & Co., A.F. Klaveness d.y., Dag Klaveness, Meraker Brug, N.O. Young Fearnley, Norsk Aluminium Company, Wilh. Bugge, Norsk Elektrisk & Brown Boveri, S.A. Solberg, Norsk Hydro, Bjarne Eriksen, M. Peterson & Søn, H.B. Peterson, Ranheim Papirfabrik, Thorry Kiær, Storebrand, Per M. Hansson, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Nils Werring»

Bakkebø Nytt nr. 2 fra 1959: 4-5


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (20.08.18)