KIRKENS HISTORIE – SKREVET TIL GRUNNSTEINSNEDLEGGELSEN

I et nummer av Bakkebø Nytt gjengis kirkehistorikken Leiv Tveit skrev for å legge i kobberskrinet/grunnsteinen til Bakkebø kirke.


«9. november 1958 – mens Olav V var konge i Norge, John Norem fylkesmann i Rogaland, Karl Marthinussen biskop i Stavanger bispedømme, Karl Johan Uhl prost i Dalane prosti og Guttorm Kallhovd sokneprest i Egersund ble grunnstenen til denne kirke nedlagt.

10. mars 1948 kom de første barna til Bakkebø. De aller første var Thorbjørn Birkeland og Astrid Busæt. De var da barn av år, i dag er de voksne og er med på å legge ned grunnstenen til sin kirke. I løpet av noen få dager var her samlet 60 barn i alder fra 7 år til 16 år, fra alle kanter av vårt land – fra Kirkenes i nord – til Halden i syd – og fra Trysil i øst til Karmøy i vest.

Vår oppgave var å skape et hjem for disse barn. Et hjem i pakt med det hjem de kom fra og i pakt med det samfund de var borgere av.

For oss var det da ganske naturlig å gå til vår første dag – og siden til alle kommende dager med andakt.

Alle ble samlet til andakt kl. 8.30 hver morgen. Fra andakten gikk vi alle til vår arbeidsdag. Etter hvert gikk det opp for oss at andakt var en livsbetingelse for våre barn, vi måtte tro at ordet: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel og Guds ånd bor i dere», var sant uten hensyn til intelligens. Så begynte tanken om kirke for våre barn så smått til å ta form. Det ble et langt arbeid å føre tanken fram. Men likesom uten å anstrenge seg så meget var det umåtelig lett og liketil å finne klare og rene motiv for tanken, slik at det slo gjennom alle hindringer som etter hvert reiste seg. Vi legger ved her en del brev i kopi fra den siste og avgjørende fase i det forberedende arbeid.

Det ble dannet en kirkekomite utenom Bakkebø og Norges Røde Kors. Den består av følgende: Sokneprest Gudtorm Kallhovd – fru Kiss Tveit, fru Ragna Hem, biskop Karl Marthinussen, biskop Johannes Smith (Agder bispedømme) og kontorsjef Christian Fotland. Bestyrer Leiv Tveit har vært sekretær for denne komite. 23. februar 1956 forelå imidlertid «løyve» til å føre opp kirke på Bakkebø med diverse forbehold. Kopi av disse akter vedlegges her.

Midlene begynte å komme uten at noen anstrengte seg synderlig. Barn i våre tre fylker holdt små basarer – småbeløp kom. Søndagsskoler, kirkeofringer, foreninger – private og institusjoner ga midler. Blant de store givere må nevnes Dalen og Portland Cementvarefabrik ved administrerende direktør Kielland som ga 2500 sekker cement, Wenche og Thomas Stang som ga alle trematerialer til kirketaket. Siporex – papp – maling kom også som gave. Fru Hedevig Stang ga orgelet til kirken, Christiania Spigerverk – ved generaldirektør Gunnar Schjelderup – ga alt rundjern ca. 14 tonn, og endelig har fru Heddy Astrup og hennes familie gitt en vesentlig del av utsmykking til kirken, bl.a. altertavlen tegnet av Harald Kihle, kirkeskipet, lysestaker, krusifiks m.m.

Kirken er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Den er bygget av byggmester Gustav Aarstad & sønner, Egersund, elektrisk montering er utført av Kvassheims Elekt. Forretning, Egersund. Stålkonstruksjonen i taket er laget av Paulsen, Stavanger. Alt utgravningsarbeid og planering omkring kirken er utført av barn på Bakkebø.

I tro på at tanken er rett og i pakt med det hellige, reises kirken på denne måte på denne grunn – i tro på at ordet: «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke thi sådanne hører Guds rike til», og «Uten dere blir som barn kan dere ikke komme inn i Guds rike», er sant, fullfører vi verket og ber om den sanne Guds velsignelse.»

Bakkebø Nytt nr. 4 fra 1958: 8-10


Tekstforfatter: Mona H. Aarsland (17.08.18)